ហ៊ីតទីន ‘ឆ្នេរខ្សាច់? ទទួលបានទាំងនេះគួរតែមានទំហំហែលទឹកហែលទឹក!

ស្វែងរកសម្រាប់ការពាក់ទំហំពាក់ទៅជម្រើសការងារ? ស្ទូឌីយោដោយ Torrid គឺជាការប្រមូលថ្មីដែលផ្តល់នូវការលួងលោមម៉ូតក៏ដូចជារចនាប័ទ្មជំនាញកើនឡើងជាមួយនឹងទំហំ 30 ។

Add a Comment

Your email address will not be published.